Article Index

 

Parameters voor x Windows invoeren

1. Om X windows goed te laten lopen, moeten een aantal parameters ingevoerd worden in /etc/rc.conf, ga als volgt te werk:
# vi /etc/rc.conf

Voeg het volgende aan de onderkant van het bestand toe:
hald_enable="YES"
dbus_enable="YES"

Sla het bestand op met :w
en verlaat vi met :q


2. Start de configuratie van x windows:
#
Xorg -configure

3. Copyeer het configuratiebestand zodat dit word gebruikt
# cp /root/xorg.conf.new /root/xorg.conf